Backe garanterer for kvaliteten

Backe Rogaland legger alt de har av kompetanse i potten når de skal i gang med prestisjeprosjektet Ledaal Park.

Prosjektleder Rune Herdlevær (til venstre på bildet) og anleggsleder Ståle Veland tar plass utenfor porten som fører inn til anleggsområdet, den gamle Hermetikkfagskolen fra 1952.

Base Bolig signerte i forrige uke en avtale som gjør Backe Rogaland til hovedentreprenør for prosjektet med 36 leiligheter og tilhørende parkeringskjeller. Avtalen har en verdi på rundt 200 millioner kroner.

– Vi er trygge på at Backe kommer til å gjøre en god jobb. Selskapet har et godt omdømme, og har tidligere vært entreprenør for oss både på Forus (Maersk, Proserve og Hotell Pond) og Bryne (Montér), sier prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig.

Ned mot Rogfast
På anleggsområdet i Ledaalparken er arbeidet med å legge til rette for både renoveringen av Hermetikkfagskolen og oppføringen av nybygget «Niels Juel» i gaten ved samme navn godt i gang. For mange som jobber i Hermetikken, det tidligere hermetikklaboratoriet, betyr det færre parkeringsplasser.

– Nå stenger vi snart av grusplassen ved Niels Juels gate for godt og går i gang med gravingen. Vi skal ned 9-10 meter her, sier prosjektleder Herdlevær.

Som mange vet går den nye E39 Eiganestunnelen dypt under Ledaalparken, som skal føre 35.000 biler i døgnet mellom Madlaveien/Motorveien og Byhaugtunnelen – som en del av Kyststamvegen.

– Selv om vi skal langt ned er det ingen fare for å treffe på hverandre der nede. Her snakker vi massivt fjell, sier Herdlevær.

Høye forventninger
Han og kollega Veland er fulle av lovord over prosjektet de skal i gang med. De vet at forventningene og kravene til kvalitet er høye.

– Å strekke seg er noe vi er vant med. Ombyggingen av Hotel Atlantic er et eksempel på et oppdrag med de høyeste kvalitetskravene, sier Veland.

Det første Backe skal begynne med er å heve taket i Hermetikkfagskolen, «Alexander Kielland», slik at det blir leiligheter i fire fulle etasjer. Deretter skal det settes inn betongelementer før det nye taket kommer på plass. Betongelementene produseres av Backe-konsernet selv.

Sommeren 2020
Backe Rogaland vil ha 6-7 personer i prosjektledelsen, mens de fleste som skal utføre oppgavene ute på byggeplassen vil komme fra underleverandører.

Arbeidet ventes å være ferdig i løpet av to år, overtakelse er planlagt sommeren 2020.

Fakta


  • 22 leiligheter i Hermetikkfagskolen, «Alexander Kielland».
  • 14 leiligheter i nybygget, «Niels Juel».
  • 500 kvadratmeter næring.
  • Ærverdig festsal restaurert.
  • Byggestart november 2018.
  • Ferdigstillelse sommeren 2020.

Meld din interesse


Det er fortsatt noen få leiligheter til salgs. Vil du ha byens flotteste park som hage og din egen barista på hjørnet? Da ligger din framtid i Ledaal Park!