Velkommen hjem

I boligprosjektet Ledaal Park vil Base Bolig sette en herskapelig standard for leiligheter i Stavanger. Med byens flotteste park som hage, Matmagasinet like ved og det ærverdige villastrøket på Eiganes som nabolag, kan du her bo i de beste omgivelser.


Brandsberg-Dahls Arkitekter står bak planen for Ledaal Park. Teamet som har jobbet med leilighetene, består av Anne Martha Worsøe, Gunnar Fossen, Kari Thorsen, Per Christian Omvik og Hans Jørgen Moe. Anne Martha Worsøe er den som har hatt hovedansvaret for Ledaal Park Niels Juel. Hun sier følgende om nybygget:
– Ledaal Park Niels Juel er et bygg av vår tid, men har flere detaljer inspirert av Hermetikklaboratoriet. Relieffet i fasaden, de horisontale flatene, vindussmyg og vindusdimensjoner, og ikke minst kobbermaterialet på fasaden i toppetasjen og beslag, er noen elementer hvor vi har latt oss inspirere av Hermetikklaboratoriet. Den kvadratiske, kubiske formen er for å følge kvartalets byggelinjer.

Oppgaven med å transformere Hermetikkfagskolen til leiligheter, har vært både stor og spennende.
– Hermetikkfagskolen ble opprinnelig tegnet av Gustav Helland, Rogalands kanskje mest betydningsfulle arkitekt i tiden før og etter 2. verdenskrig. Det følger et stort ansvar med å ivareta hans arv, et ansvar jeg opplever som godt ivaretatt. Nå gleder vi oss til å se våre tegninger realisert, sier Worsøe.

Aktuelt - Ledaal Park

Hermetikkfagskolen får nytt navn og blir god som ny!


Det nye navnet er inspirert av Alexander Kielland, beliggenheten i Alexander Kiellands gate og nærheten til det som en gang var Kiellandfamiliens lyststed: Ledaal. Men det er ikke bare navnet som fornyes – det gjør også selve bygget. Novaform, som har ekspertise og bred erfaring innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen, holder i trådene. Prosjektleder i Novaform, Eirik Rusten, forteller:

– Ledaal Park Alexander, med bygning, leiligheter og park vil fremstå som moderne og eksklusivt etter gjenoppbygging. De delene og detaljene som er vernet, som for eksempel hovedinngang, tilhørende trappegang opp til 4. etasje, Festsalen
i øverste etasje og fasadeuttrykket, skal rehabiliteres og fremstå med historisk atmosfære. Det er et stort stykke arbeid, men resultatet vil bli leiligheter som tilfredsstiller dagens gjeldende lover, forskrifter og normer, sier Rusten. De innvendige rivningsarbeidene startet i januar 2018. Alt av innvendig eksisterende ventilasjon, rør, elektrisk, tilfarergulv, himlinger, lettvegger og teglvegger ble da fjernet.

– Når vi starter med utformingen av leilighetene, så begynner vi i prinsippet med et råbygg som består av bærende konstruksjoner som betongsøyler, stedstøpte dekker og fasader, tilsvarende som for et nybygg. Yttervegger skal isoleres både utvendig og innvendig, men utvendig fasade med tilhørende detaljer skal rehabiliteres og skal fremstå med tilsvarende uttrykk som i dag.

Hermetikkfagskolen - Ledaal Park