En kundeorientert boligutvikler

Det er med stor respekt for oppgaven Base Bolig herved presenterer boligprosjektet Ledaal Park.


Ansvaret for å utvikle den historiske bebyggelsen til et sted hvor det skal bli særdeles godt å bo, er tatt på høyeste alvor. Sammen med Brandsberg-Dahls Arkitekter, og etter tett og konstruktiv dialog med byantikvaren i Stavanger og Stavanger kommune, er oppgaven løst med tanke på gode løsninger for de kommende beboerne, men også med tanke på nabolaget og resten av Stavangers innbyggere. Base Bolig er en kundeorientert boligutvikler og har innrettet organisasjonen, inklusive ledelse, prosesser og kultur, for å effektivt kunne imøtekomme kundenes skiftende behov og preferanser. I praksis gjøres dette gjennom tett dialog med kundene, blant annet gjennom prosjektrelaterte spørreundersøkelser, og i samarbeid med markedets beste eiendomsmeglere og arkitekter.

Majoriteten av Base Bolig eies av Base Gruppen AS. Teamet består av daglig leder, prosjektleder, prosjektutvikler og finansdirektør med tilleggsressurser fra Base Property og Base Gruppen. Du treffer Base Bolig i øverste etasje i Hermetikklaboratoriet i Niels Juels gate 50.

Hermetikken