Hermetikken skal stå i nye 100 år

Historien om Hermetikken og Ledaal Park er omtrent 100 år gammel. Den gangen besto området av dyrket mark, men arbeidet med å legge et hermetikklaboratorium til Stavanger var i full gang.


Mye tyder på at det var disponent Jacob B. Natvig i Sardinfabrikken Norrig som var først med å lansere ideen om «at forene Statskontrolen med et af Staten autorisert praktisk-chemisk Laboratorium». Dette var i 1908, men først 24. mai 1928 bestemmer Stortinget seg for at Hermetikkindustriens Laboratorium skal opprettes og legges til Stavanger. Det er
handelsminister Lars Oftedal som legger forslaget fram for Stortinget. Oftedal er også redaktør i Stavanger Aftenblad, som hans far grunnla i 1893.

I 1929 starter arbeidet med å bygge laboratoriet, som åpner 26. juni 1931. Byggherre er laboratoriets direktør Gulbrand  Lunde, arkitekt og byggeleder er hans far, Sigurd Lunde. Det er altså to vaskeekte bergensere som står for etableringen og byggingen av laboratoriet. Sigurd Lunde er en av landets mest kjente arkitekter, mens sønnen Gulbrand tok sin doktorgrad i kjemi allerede som 24-åring. Lunde gikk senere inn i Nasjonal Samling og var propagandaminister under både Terboven og Quisling, for så å ende sitt liv i en mystisk bilulykke i oktober 1942.

Hermetikklaboratoriet var landets ledende forskningsinstitusjon på mat. Her ble nye metoder for hermetisering utviklet, og i maskinavdelingen ble det utviklet moderne produksjonslinjer og nye måter å emballere på. En av de mest kjente varemerkene som har sitt utspring fra Hermetikken er Fjordland. Dette er mat som er laget etter den såkalte sous-vide-metoden, mat under vakuum. Det hele begynte som en idé hos stjernekokken Harald Osa ved Gastronomisk Institutt. Fagforum for Mat og Drikke tok opp tråden, og ideen ble videreutviklet av Norconserv i Hermetikklaboratoriet.

Gravearbeidet til Norges Hermetikkfagskole startet høsten 1949 og var ferdig før jul. Støpearbeidet på den 1260 kvadratmeter store grunnflaten startet 15. mai 1950. Bygningen er utført i monolitisk jernbetongkonstruksjon med langsgående dragere, understøttet av en dobbelt rad med søyler langs korridorene. Ingen av de mange etasjeskillerne er
bjelkebærende. Etasjeskillerne er enveis armerte jernbetongplater. Inkludert kjeller og loft utgjorde hermetikkfagskolen fem etasjer, akkurat som i dag.

Norges Hermetikkfagskole ble åpnet av kong Haakon VII 16. september 1952. Kongens tilstedeværelse viser at byens hermetikkindustri og den nye utdanningsinstitusjonen hadde stor verdi for hele landet. Det ble undervist i en rekke fag,
både praktiske og teoretiske. Fagene var arbeidsledelse, fabrikkarbeid, produksjonsplanlegging, lover og bestemmelser,
fabrikkhygiene, helselære, bakteriologi, biologi, varekunnskap, kjemi, hermetikkindustriens spesielle maskiner, alminnelig maskinlære, maskintegning, fysikk og regning og matematikk. For å komme inn på skolen måtte elevene ha minst to års praksis fra hermetikkindustrien, være fylt 17 år, ha bestått folkeskoleeksamen og fremlegge tilfredsstillende helseattest.

Rundt 1970 overtok oljeindustrien som den nye bærebjelken i AS Norge. Hermetikkindustrien hadde sett sine beste dager, dollaren falt til 4 kroner og Norge valgte å stå utenfor EF, senere EU. I 1985 ble laboratoriet og hermetikkfagskolen samlet
i én stiftelse, Norconserv. Etter hvert fører endringene i samfunns- og næringslivet til at det ikke lenger er plass til Norges Hermetikkfagskole. Skolen endrer navn til Næringsmiddel teknologisk fagskole og den siste klassen gikk ut i juni 2006. Dermed var nok en epoke i hermetikkindustrien over. Norconserv flyttet i 2006 til Måltidets Hus og universitetsmiljøet på Ullandhaug. Samtidig ble Hermetikkvartalet solgt til Stavanger kommune. 10 år senere, i januar 2016, kjøpte Base  Gruppen hele eiendommen, inkludert tomten til Niels Juel.

Rehabiliteringen av Hermetikklaboratoriet


Hermetikkindustriens Laboratorium åpnet 26. juni 1931. Et viktig forsknings- og utviklingsarbeid pågikk her i Niels Juels gate 50 helt til 2006, da virksomheten flyttet til Måltidets hus på Ullandhaug. Deretter ble det stående tomt og til nedfalls, med oversvømmet kjeller og teknisk rom, delvis ødelagt grunnmur, nedslitt fasade, knuste ruter, ubrukelig opplegg for strøm, vann og avløp og mye, mye mer, som resultat.

I 2016 gikk Base Gruppen i gang med et svært omfattende rehabiliteringsarbeid, et prosjekt som ble ferdigstilt i 2017. For å komme dithen måtte hver eneste centimeter av bygget, utvendig og innvendig, fra kjeller til loft, samvittighetsfullt bearbeides. Det krevde tusenvis av arbeidstimer og kompetansen til mange dyktige fagfolk. Resultatet er et praktbygg hele Stavanger kan være stolt av. Alt i tråd med føringer fra Byantikvaren og Stavanger kommune, og ny eiers ønsker om å tilbakeføre bygget til fordums prakt, men med moderne kvaliteter og standard. Arven fra hermetikkindustrien er ivaretatt og skaper en flott atmosfære, og lokalene er atter fylt med liv, utvikling og travelhet. Vel verdt en tur innom!